Проведе се търговска конференция в Staufen Germany 6-9 юни 2016