Polynt SpA e един от водещите производители в Европа на специфични полимерни химически междинни продукти. Polynt развива, произвежда и продава специални химически полимерни вещества, катализатори и съединения. Нашите продукти се използват за производството на пластмаси, бои, мастила и лепила, електрически и електронни компоненти и материали, хартия и смазочни материали, както и в агрохимическия и хранителния сектор.

Пластификатори

Пластификатори с общо приложение и Специални пластификатори за следните индустрии:

Междинни продукти

Ябълчена киселина

Основните приложения са:

  • добавки в храни, напитки, десерти, сладка и други
  • продукти против плесен
  • козметичната индустрия (овлажнител и против бръчки)
  • строителната индустрия
  • металургията (почистване и спояване)

Фумарова киселина

Нейните области на приложение са ненаситени полиестерни смоли за подкиселяване храна за животни и пластифицирани продукти.

МАЛЕИНОВ АНХИДРИД

Този диоксид, изключително универсален заради неговата реактивност, се използва като суровина за производство на ненаситени полиестерни смоли, добавки за смазочни масла, кополимери за третиране на вода, разтворители, естери, синтетични влакна и много продукти, които се използват в много разнообразни индустриални сектори.

ФТАЛОВ АНХИДРИД

Използва се за производството на пластификатори и за различни видове ненаситени полиестерни смоли и алкиди.

ТРИМЕЛИТОВ АНХИДРИД

Главно се използва за производство на емайли за изолиране на електрически кабели, за прахови покрития за електрически уреди и мебели и метал за производството на пластификатори, по-специално за електрически приложения, транспортиране и медицинската промишленост.

 TЕТРАХИДРОФТАЛОВ АНХИДРИД

Той се използва в най-ненаситени полиестерни смоли и втвърдители за производство на епоксидни смоли и като суровина за продукти, използвани в селското стопанство.

Специални добавки

Подразделението Специални добавки включва специални естери и специални анхидриди. Polynt е един от най-големите производители на тези продукти.