Храни и напитки

Мембрана за директно залепване

без метален пръстен, за сухи продукти не изискващи топлинна обработка

Canny

лесно отделящ се капак, безопасен и лесен достъп до продукта

Опаковки за храни за животни

алуминиеви контейнери и покривни фолиа за храни за домашни животни

Alufix Retort

най-добрата защита за продукти, изискващи процес на консервиране

Alufix Dry

най-добрата защита за сухи продукти, неизискващи топлинна обработка