Фолиа и материали за хранителни продукти

Фолио за опаковки за чипс

високобариерна алуминиева структура

Stand Up Pouch високобариерна опаковка за стерилизация

алтернатива на металните консервени кутии

Мембрана за директно залепване

без метален пръстен, за сухи продукти не изискващи топлинна обработка

Canny

лесно отделящ се капак, безопасен и лесен достъп до продукта

Опаковки за храни за животни

алуминиеви контейнери и покривни фолиа за храни за домашни животни

Мембрани за залепване към необработено стъкло

за сухи или влажни продукти, за топло пълнене или стерилизиране

Alufix Retort

най-добрата защита за продукти, изискващи процес на консервиране

Alufix Dry

най-добрата защита за сухи продукти, неизискващи топлинна обработка