Фини химикали и Ябълчена киселина

Хлоропроизводни

CABB предлага широка гама от реактиви и междинни продукти, както и персонализирани клиентски продукти

Ябълчена киселина

използва се в хранителната промишленост, фармацевтичната и козметичната индустрия и в строителни материали