Оригинални опаковъчни решения

Мембрана за директно залепване

без метален пръстен, за сухи продукти не изискващи топлинна обработка

Ceramis

високобариерен прозрачен филм за фармация, козметика, храни и технически цели