Междинни и фини химикали и биоциди

Биоциди

хигиена и консервиране, защита на материали, обработка на води, обработка на дървесина и други

Хлоропроизводни

CABB предлага широка гама от реактиви и междинни продукти, както и персонализирани клиентски продукти

Пластификатори

Polynt e един от водещите производители на специфични полимерни химически междинни продукти

Ябълчена киселина

използва се в хранителната промишленост, фармацевтичната и козметичната индустрия и в строителни материали