препоръчва най-оптималният опаковъчен материал, след тестване на рисковия профил на Вашия продукт

Основна информация

LiveoOptima™ дава отговори на въпроси, като:

Използваното от мен блистерно фолио най-подходящият опаковъчен материал ли е?

Кой е най-добрият опаковъчен материал за моя продукт?

Кои параметри на околната среда въздействат върху стабилността на продукта ми?

Каква е причината за негативни тестове за стабилност?

Как да избегна защита на продукт с по-високобариерен опаковъчен материал от необходимото?

Чрез Liveo Optima™ опасността от прекомерна защита е избегната. Liveo постига това, чрез специални изследвания, които:

 • Измерват ефекта от индивидуалните параметри: температура, светлина, влага, кислород и време;
 • Прогнозират критичните фактори, които определят възможността от провал
 • Определят праговите стойности и необходимите бариерни свойства
 • Проектират крайният дизайн на блистер гнездата чрез 3D софтуер
 • Симулират изтъняването на гнездата и пропускливостта на влага, чрез FEA софтуер
 • Избират най-оптималният опаковъчен материал за Вашия продукт!
Запитване за продукт

  Име

  Фирма

  Email*

  Телефон

  Запитване

  [recaptcha]

  Documents