препоръчва най-оптималният опаковъчен материал, след тестване на рисковия профил на Вашия продукт

Основна информация

LiveoOptima™ дава отговори на въпроси, като:

Използваното от мен блистерно фолио най-подходящият опаковъчен материал ли е?

Кой е най-добрият опаковъчен материал за моя продукт?

Кои параметри на околната среда въздействат върху стабилността на продукта ми?

Каква е причината за негативни тестове за стабилност?

Как да избегна защита на продукт с по-високобариерен опаковъчен материал от необходимото?

Чрез Liveo Optima™ опасността от прекомерна защита е избегната. Liveo постига това, чрез специални изследвания, които:

  • Измерват ефекта от индивидуалните параметри: температура, светлина, влага, кислород и време;
  • Прогнозират критичните фактори, които определят възможността от провал
  • Определят праговите стойности и необходимите бариерни свойства
  • Проектират крайният дизайн на блистер гнездата чрез 3D софтуер
  • Симулират изтъняването на гнездата и пропускливостта на влага, чрез FEA софтуер
  • Избират най-оптималният опаковъчен материал за Вашия продукт!
Запитване за продукт

Име

Фирма

Email*

Телефон

Запитване

Документи