ново поколение фолиа за студено формоване с подобрени формовъчни и бариерни свойства.

Основна информация

Изобретен от Amcor Flexibles (предишен Alcan Packaging), блистерът алуминий/алуминий с Formpack® осигурява най-сигурна защита на Вашия продукт от водни пари, светлина, кислород и газове.
От пускането на пазара на оригиналното фолио за студено формоване през 1970г., в днешни дни марката Formpack® (coldform) продължава да определя стандарта за удовлетворяване нуждите на динамичната фармацевтична индустрия.
Amcor Flexibles достигна нов етап в непрекъснато развитие на блистерите алуминий/ алуминий, чрез фолиата FORMPACK® НОВО ПОКОЛЕНИЕ.

Formpack® с PVC 30mic, Formpack® без PVC и Formpack® Special Performance са с повишени формовъчни свойства, подобрена бариера срещу водни пари и демонстрират традицията на Amcor в иновациите.

Описание Formpack® с PVC 30mic – долно алуминиево фолио за студено формоване (coldform)
Свойства Непроницаема бариера срещу водни пари, светлина, кислород и газове
Предимства * Намалява абсорбирането на водни пари през PVC и залепващата област.
Повишената защита от водни пари удължава срокът на годност на медикамента.
Увеличен добив на m2 от kg
Лесно отваряне (Senior Friendly solution), заради намаления натиск, в следствие намалената механична твърдост на материала
Намалено въздействие върху околната среда
Описание Formpack® без PVC (HDPE 40mic) – долно алуминиево фолио за студено формоване
Свойства Непроницаема бариера срещу водни пари, светлина, кислород и газове
Предимства * Намалява абсорбирането на влага през залепващата област.
Повишената защита от водни пари, удължава срокът на годност на медикамента.
Увеличен добив на m2 от kg
По-ниска температура на залепване – по-добра енергийна ефективност
Увеличена сила на залепване към горното покривно фолио
HDPE е без халоген
Намалено въздействие върху околната среда
Описание Formpack® Special Performance четири слоя структура (PP или PVC)/ oPA/ Alu/(PP или PVC)
Предимства * Подобрени формовъчни свойства и по-голяма твърдост
  Формоване на по-малки гнезда, съответно по-малки блистери

* в сравнение със стандартния Formpack®

Центърът за изследване и развитие на Amcor Flexibles предлага голямо разнообразие от услуги свързани с Formpack® фолиата, като изработка на блистер дизайн, дизайн на форматни плочи за оптимално формоване, оценка на формиращи свойства и микро-отвори.

Запитване за продукт

  Име

  Фирма

  Email*

  Телефон

  Запитване

  [recaptcha]