Хлоропроизводни

CABB предлага широка гама от реактиви и междинни продукти, както и персонализирани клиентски продукти

Основна информация

CABB е един от водещите производители на фини химикали получени, чрез процеси на хлориране и сулфониране. CABB обслужва клиенти в агрохимическата, фармацевтичната и химическа индустрия, като доставя ре-агенти, междинни химикали и крайни продукти. Производствените предприятия се намират в Германия, Швейцария и Индия и са оборудвани с най-модерни технологии. CABB непрекъснато подобрява работните процесите, за да постигне най-високи стандарти за качество и безопасност.
Благодарение на вековният си опит в химическите производства, CABB предлага бързина, гъвкавост, качество и преди всичко близост до клиента.
CABB е водеща фирма в производството на фини органически химически продукти на основата на ХЛОР и СЯРА.
Компетенциите на CABB са в производствата на органични продукти резултат от хлориране, сулфониране и метилиране.

Oсновните продуктови групи са:

 • монохлороцетна киселина и нейните производни
 • киселинни хлориди
 • сулфонилхлориди
 • производни на хлороетиламин
 • хлорометилови етери и естери
 • серен триоксид-амин комплекси
 • реактиви за хлориране, сулфониране и метилиране.

На тази база, CABB предлага широка гама от реактиви и междинни продукти, както и персонализирани клиентски продукти. В допълнение, ние разработваме пригодими решения за и заедно с нашите клиенти, като съществуващите продукти се комбинират с допълнителни процеси и технологии.

Запитване за продукт

  Име

  Фирма

  Email*

  Телефон

  Запитване

  [recaptcha]