Bilcare постигна Златно ниво на Корпоративна Социална Отговорност (CSR)

април 24, 2017

Bilcare постигна Златно ниво на Корпоративна Социална Отговорност (CSR)

Базел, Швейцария, 3ти Април 2017

Корпоративната социална отговорност на Bilcare Research GmbH беше оценена от EcoVadis, а представянето на Bilcare е над средното ниво за всички основни области: околна среда, трудови практики, справедливи бизнес практики и отговорно и устойчиво снабдяване.

„Благодарение на методологията на EcoVadis, е факт, че нашата компания се развива, от производител на фолио до специалист по решаване на проблеми“ казва says Thomas Piwowarsky, Директор в Bilcare Research GmbH.

Andreas Pfefferle добави „ Високият ни EcoVadis резултат е в следствие на внедрените EMAS, процесът ни за непрекъснато усъвършенстване Bilcare+, но на първо и най-важно място е разбиране предизвикателствата на нашите клиенти. Въз основа на тази независима и детайлна оценка ние виждаме потенциал за по-нататъшно увеличаване на нашата корпоративна отговорност“.

BC_EcoVadis_Banner_572x174px_V02