ШИРОКО И ИНОВАТИВНО ПРОДУКТОВО ПОРТФОЛИО

Сушене и защита на вашите стоки Нашите уплътнения, десикант и адсорбиращи продукти се използват в много отрасли за защита, уплътняване и управление на влага и други замърсявания:

  • Фармацевтични приложения на технологиите за изсушаване
  • Автомобилната индустрия
  • Климатични системи
  • Медицинско оборудване
  • Опаковане

ПРОИЗВОДСТВО И КАЧЕСТВО

За всички наши продукти, включително Gaskets, Automotive Desiccants, Pharmaceutical & Medical Desiccants и SorbaTech, качеството е движещата сила зад успеха на Flow Dry Technology. Нашата политика по качеството е нашата основа за обслужването на клиента. Политиката по качеството е, както следва:

“Винаги разбира и отговаря на всички вътрешни и външни изисквания на клиента”