CABB е Вашият надежден партньор за висококачествени междинни химикали. Благодарение на дългогодишния си опит в химическите производства CABB предлага бързина, гъвкавост, качество и преди всичко близост до клиентите във фармацевтичната, агрохимическата и други индустрии.

CABB е водеща фирма в производството на фини органически химически продукти на основата на ХЛОР и СЯРА.

Нашите компетенции са в производствата на органични продукти резултат от хлориране, сулфониране и метилиране.

Портфолиото на CABB включва:

  • chloroacetic acids и производните му
  • acid chlorides
  • chloroethyl amines
  • chloromethyl ethers и esters
  • alkyl- и arylsulfonyl chlorides
  • sulfur trioxide amine complexes
  • реактиви за chlorination, sulfonation и methylation.

На тази база, CABB предлага широка гама от реактиви и междинни продукти, както и персонализирани клиентски продукти. В допълнение, ние разработваме пригодими решения за и заедно с нашите клиенти, като съществуващите продукти се комбинират с допълнителни процеси и технологии.

ТЕХНИЧЕСКА БРОШУРА И ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ НА CABB